Strona Główna BIP Strona Główna
Zdobywanie kwalifikacji na koszt MON
 
Jest możliwość zdobycia kwalifikacji przydatnych w SZ RP na koszt MON!
 
W myśl niniejszego rozporządzenia kwalifikacjami przydatnymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, są kwalifikacje:
 1. kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów - prawo jazdy kat. "C";
 2. kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów - prawo jazdy kat. "C+E";
 3. kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów - prawo jazdy kat. "D";
 4. operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
 5. operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;
 6. nurka;
 7. płetwonurka;
 8. skoczka spadochronowego;
 9. ratownika medycznego;
 10. sanitariusza/ratownika;
 11. kucharza.
Pierwszą formą pokrycia kosztów uzyskania kwalifikacji , zgodnie z art. 132f ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827), jest ekwiwalent pieniężny z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych.
Drugą możliwością uzyskania kwalifikacji, zgodnie z art. 132g ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827), stanowi skierowanie przez wojskowego komendanta uzupełnień, w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, do odbycia szkolenia (kursu).
 
Osoba wyznaczona do kontaktów: Pani Małgorzata Gorzkowska, tel. 261-353-062