Strona Główna BIP Strona Główna
Wykaz szkół
 

WYKAZ SZKÓŁ WOJSKOWYCH


00-910 WARSZAWA ;Al. gen. A. Chruściela 103
(0-22) 6-813-401; fax (0-22) 6-813-175
 
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 81-103 GDYNIA; ul. inż. J. Śmidowicza 69
tel.: (058) 626-27-12, (058) 626-26-35

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
00-908 WARSZAWA; ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: (0-22),  683-79-38,  683-79-39, 683-91-31,  683-93-69.
fax: (0-22) 683-79-38,  683-91-59

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
08-521 DĘBLIN; ul. Dywizjonu 303 nr 12
tel.: (081) 883-71-00, (081) 883-88-11
tel.: (071) 765-85-76, 765-81-62, 765-81-79