Strona Główna BIP Strona Główna
Wykaz załączników do wniosku
 

WYKAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZANYCH DO WNIOSKU O ZAWARCIE KONTRAKTU NA WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW W RAMACH
NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
 
·        kopia świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu stwierdzających wykształcenie kandydata (zaświadczenie szkoły, w przypadku jeżeli osoba składająca wniosek pobiera naukę)*;
 
·        kopie ewentualnie posiadanych dokumentów stwierdzających kwalifikacje i uprawnienia oraz umiejętności, takich jak: prawo jazdy, certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, kwalifikacjach, uprawnieniach zawodowych lub umiejętnościach.*
 
·        kopię ewentualnie posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa *;
 
*Prosimy o zabranie oryginalnych dokumentów w celu uwiarygodnienia kopii.
 
Osoby zgłaszające się do WKU w celu złożenia wniosku prosimy zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz o znajomość własnego numeru NIP.