Strona Główna BIP Strona Główna
ZASIĘG DZIAŁANIA WKU
 

Zasięg działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
(Dz. U. z dnia 17 marca 2010 r.)