Strona Główna BIP Strona Główna
Co to jest służba przygotowawcza?
 
OGÓLNE ZASADY PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
 
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwa umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną (kat. zdrowia „A”) i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz wiek, co najmniej 18 lat i wykształcenie:
co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych;
 
Okresy szkolenia oraz terminy powoływania do służby okresowej
 
Okresy szkolenia:
1) w korpusie oficerów – 6 miesięcy;
2) w korpusie podoficerów – 5 miesięcy;
3) w korpusie szeregowych – 4 miesiące;
 
W przypadku studentów uczelni wyższych, służba przygotowawcza może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych
 
Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:
1) na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów – w miesiącach: styczeń lub kwiecień;
2) na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów – w miesiącach: luty lub lipiec;
3) na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych – w miesiącach: styczeń maj lub wrzesień;
4) na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach – w lipcu.