Strona Główna BIP Strona Główna
Przebieg
 

PRZEBIEG SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej odbywa się w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich lub ośrodkach szkolenia w zależności od tego na potrzeby, jakiego korpusu odbywa się szkolenie. Na potrzeby korpusu szeregowych służba przygotowawcza może odbywać się również w jednostkach wojskowych.

            Żołnierze służby przygotowawczej, z dniem rozpoczęcia szkolenia, otrzymują tytuły:

-  podchorążego, jeśli kształcą się na oficera;

-  kadeta, jeśli kształcę się na podoficera;

-  elewa, jeśli kształcę się na szeregowca;

 

Żołnierz, który wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej, po upływie trzech tygodni od rozpoczęcia kształcenia składa przysięgę wojskową.

 

Czas trwania kształcenia żołnierza służby przygotowawczej obejmuje następujące okresy:

1)    okres kształcenia podstawowego;

2)    okres kształcenia specjalistycznego, w tym praktyka dowódcza w jednostkach wojskowych, w przypadku żołnierza kształconego na potrzeby korpusu oficerów albo podoficerów.

 

            Na zakończenie kształcenia, żołnierz składa przed komisją egzaminacyjną powołaną przez komendanta lub dowódcę odpowiednio egzamin:

1)    końcowy – kształcący się na szeregowego;

2)    na podoficera – kształcący się na podoficera;

3)    na oficera – kształcący się na oficera.

 

 

Żołnierzowi, który zdał egzamin komendant lub dowódca nadaje specjalność wojskową, zgodnie, z którą był kształcony, i mianuje na stopień wojskowy:

1)    starszego szeregowego (starszego marynarza) – z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski, po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych, jeżeli był kształcony na potrzeby korpusu podoficerów;

2)    kaprala – z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na pierwszy stopień oficerski, po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych, jeżeli był kształcony na potrzeby korpusu oficerów. Do czasu mianowania na stopień oficerski żołnierz ten ma prawo do używania tytułu podchorążego.

 

Żołnierza, który nie zdał egzaminu, komendant lub dowódca zwalnia ze służby przygotowawczej i przenosi do rezerwy (z tytułem żołnierza rezerwy), w stopniu szeregowego (marynarza), lub w stopniu starszego szeregowego (starszego marynarza) jeśli był wcześniej na ten stopień mianowany.

 

Żołnierza, zwolnionego ze służby przygotowawczej przed upływem czasu jej trwania komendant lub dowódca przenosi do rezerwy (z tytułem żołnierza rezerwy), w posiadanym przez niego stopniu wojskowym, o ile złożył przysięgę wojskową i nadal podlega obowiązkowi służby wojskowej.