Strona Główna BIP Strona Główna
OGŁOSZENIE
 

OGŁOSZENIE

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

przyjmuje zgłoszenia ochotników, którzy chcą służyć
w Narodowych Siłach Rezerwowych (NSR)

 

Aby podpisać kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach
Narodowych Siłach Rezerwowych wystarczy:

 

      mieć kategorię „A” zdolności do czynnej służby wojskowej;

 

      być żołnierzem rezerwy, który złożył przysięgę wojskową i odbył czynną służbę wojskową;

 

      nie być karanym za przestępstwa umyślne;

 

      legitymować się wykształceniem co najmniej gimnazjalnym na stanowiska przewidziane dla szeregowych;

 

      złożyć wniosek o zawarcie kontraktu;

 

      przejść pozytywnie nieskomplikowane postępowanie kwalifikacyjne w wybranej przez siebie jednostce wojskowej;

 

Służba w Narodowych Siłach Rezerwowych to:

 

٧      możliwość wykorzystania swoich kwalifikacji zawodowych i wojskowych
w sytuacjach kryzysowych i w czasie klęsk żywiołowych;

 

٧      szansa na stabilizację i podwyższenie kwalifikacji dla osób poszukujących pracy;

 

٧      możliwość realizacji pasji i hobby, związanych z wojskiem i militariami oraz możliwość kontynuowania wojskowych tradycji rodzinnych;

 

٧      osiąganie różnych wymiernych korzyści materialnych (za każdy dzień ćwiczeń wojskowych powołany żołnierz rezerwy otrzymuje ok. 80 zł, w czasie służby okresowej zarobki są identyczne jak dla żołnierzy zawodowych);

 

٧      możliwość pełnienia służby poza granicami kraju.

 

 

 

Żołnierz rezerwy mający stałe zatrudnienie jest prawnie chroniony przed wypowiedzeniem stosunku pracy.

 

Pracodawcy mają rekompensowane straty spowodowane nieobecnością pracownika powołanego do czynnej służby wojskowej.

 

Osoby niebędące żołnierzami rezerwy, podlegające obowiązkowi służby wojskowej mają możliwość odbycia służby przygotowawczej.

 

Żołnierz NSR ma pierwszeństwo przy ubieganiu się o zawodową służbę wojskową.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rekrutacji przez telefon nr 22 281 34 92
lub za pośrednictwem e – mail-a
 wku.minskmaz@wp.mil.pl,
a najchętniej osobiście w WKU.

 

Serdecznie zapraszamy,

Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Mińsku Mazowieckim