Strona Główna BIP Strona Główna
RYS HISTORYCZNY
 

Budynek WKU w latch 1940-1942

Historia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim ściśle związana jest z budynkiem przy ulicy Pięknej 3, będącym jej siedzibą od czasu rozpoczęcia swej pierwszej działalności administracyjnej w 1932 roku.
Gmach, w którym obecnie mieści się Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim został wybudowany w 1922 roku przez ziemianina Andrzejkowicza, który to pozbywając się swoich posiadłości ziemskich w miejscowości Jakubów, postanowił wybudować w Mińsku Mazowieckim luksusowy dom czynszowy.
Dom ten rzeczywiście jak na owe czasy był wybudowany i urządzony luksusowo, gdyż oprócz pięknego stylu budowli i gustownie urządzonych wnętrz, wyposażony został również w bieżącą wodę i kanalizację, co w ówczesnym czasie było dużą rzadkością w Mińsku Mazowieckim.
     Po wybudowaniu, dom wynajęty został najzamożniejszym rodzinom w Mińsku na mieszkania. Początkowo zamieszkały tu dwie rodziny oficerów wojska i kilka rodzin inteligenckich. W niedługim czasie jednak po wybudowaniu i wynajęciu mieszkań, właściciel budynku zbankrutował i zmuszony został do jego sprzedania.
     Kolejnym właścicielem tego pięknego i drogiego domu została hrabina Pelagia Łubińska. W 1932 roku Pani Łubińska postanowiła wydzierżawić budynek wojsku na potrzeby i siedzibę nowopowstałej Komendy Rejonowej Uzupełnień (KRU), która mieściła się w nim do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku. W czasie okupacji Mińska Mazowieckiego, w budynku tym siedzibę miało miejscowe Gestapo.
     Po wyzwoleniu Mińska Mazowieckiego latem 1944 roku, budynek ponownie zajęło wojsko i przeznaczyło go na siedzibę Rejonowej Komendy Uzupełnień (RKU), która początkowo nosiła nazwę RKU Garwolin z siedzibą w Mińsku Mazowieckim i obejmowała swym zasięgiem działania ówczesny powiat garwoliński i miński, a później również powiat radzymiński wraz z miastem Rembertów.
     Jesienią 1944 roku nastąpiło oddzielenie się RKU Garwolin od Mińska Mazowieckiego. RKU Mińsk Mazowiecki pozostało, zatem do administrowania na obszarze powiatu mińskiego i radzymińskiego.
     W latach 1947-1950 Rejonowa Komenda Uzupełnień Mińsk Mazowiecki miała bardzo wiele pracy na administrowanym terenie z założeniem ewidencji wszystkim mężczyznom podlegającym obowiązkowi służby wojskowej. Było to pierwsze szczegółowe sporządzanie dokumentacji w historii RKU.
     Następne lata przebiegały już normalnym trybem, zadaniem Rejonowej Komendy Uzupełnień było zakładanie i bieżące uaktualnianie ewidencji wojskowej wszystkim mężczyznom w wieku przedpoborowym oraz prowadzenie ewidencji rezerwistów.
     W 1950 roku Rejonowa Komenda Uzupełnień zmieniła swą dotychczasową nazwę na Wojskową Komendę Rejonową (WKR). Sama zmiana nazwy nie spowodowała jednak żadnych istotnych zmian organizacyjnych i charakteru dotychczasowego działania.
     Od dnia 12 marca 1951 roku teren administrowany przez WKR Mińsk Mazowiecki powiększył się o powiat węgrowski, który dotychczas administrowany był przez WKR Sokołów Podlaski i do roku 1954 WKR Mińsk Mazowiecki działała na obszarze trzech powiatów: mińskiego, radzymińskiego i węgrowskiego.
     W 1954 roku po powstaniu powiatu wołomińskiego zorganizowano tam WKR i w ten sposób dotychczas administrowany teren powiatu radzymińskiego przeszedł pod zasięg działania nowopowstałej komendy w Wołominie.
     Pewnym przełomem w organizacji pracy Wojskowych Komend Rejonowych, było wprowadzenie w 1956 roku etatów pracowników cywilnych. Nadmienić należy, że do tego czasu w WKR pracowali wyłącznie żołnierze.
     Szybka rozbudowa systemu obrony terytorialnej w latach 1964-1965, spowodowała dużą reorganizację Wojskowych Komend Rejonowych. W 1965 roku w Mińsku Mazowieckim powstał Powiatowy Sztab Wojskowy w skład, którego weszła Wojskowa Komenda Rejonowa Mińsk Mazowiecki i Komenda Powiatowa Terenowej Obrony Przeciwlotniczej.
     Rok 1975 przyniósł dalszą reorganizację administracji państwowej, powodując również kolejne zmiany w strukturach terenowej administracji wojskowej, likwidując Powiatowe Sztaby Wojskowe. W celu kontynuacji działalności administracji wojskowej w każdym nowopowstałym województwie powołano do życia Wojewódzkie Sztaby Wojskowe wraz z filiami terenowymi - Wojskowymi Komendami Uzupełnień.
     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim rozpoczęła swą działalność dnia 1 sierpnia 1975 roku i do dnia dzisiejszego administruje na terenie powiatu mińskiego i węgrowskiego.