Strona Główna BIP Strona Główna
Rekrutacja krok po kroku
 

krok 1

PODJĘCIE DECYZJI!
W podjęciu decyzji pomogą ci pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim.
Zgłoś się do Wydziału Rekrutacji, tam dowiesz się, jakie masz szanse i możliwości, jakie musisz spełnić warunki i kryteria doboru do poszczególnych korpusów osobowych oraz w jakiej jednostce są wolne miejsca. Dużo informacji znajdziesz również na stronach internetowych
www.wojsko-polskie.pl, www.mon.gov.pl

krok 2

GDY JUŻ ZOSTAŁA PODJĘTA DECYZJA!
Zgłoś się w określonym czasie w wybranej lub we wskazanej jednostce wojskowej na rozmowę kwalifikacyjną i egzamin z wychowania fizycznego.
Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, dowódca jednostki wystawi i wyda ci zaświadczenie o możliwości Twojego wyznaczenia na stanowisko służbowe
w tej jednostce wojskowej.

krok 3

ZŁOŻENIE PISEMNEGO WNIOSKU O POWOŁANIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ!
 Z otrzymanym zaświadczeniem zgłoś się do WKU, tam złóż wniosek o powołanie do służby zawodowej, wraz z załącznikami.
Komendant WKU skieruje cię do Wojskowej Komisji Lekarskiej oraz Wojskowej Pracowni Psychologicznej.

krok 4

USTALENIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY!
W określonym terminie zgłoś się do wskazanej komisji lekarskiej (Wojskowa Komisja Lekarska w Legionowie)
i pracowni psychologicznej (Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Siedlcach), które na podstawie przeprowadzonych badań wydadzą orzeczenia o Twojej zdolności do zawodowej służby wojskowej.
Od wydanych orzeczeń możesz się odwołać!!!

krok 5

GDY KANDYDAT JEST ZDOLNY DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ!
Twój wniosek z kompletem dokumentów i orzeczeniami o zdolności do służby Wojskowy Komendant Uzupełnień przesyła do Dowódcy Jednostki Wojskowej,
do którego wniosek był kierowany.
Czekaj na rozpatrzenie wniosku i wezwanie do podpisania kontraktu.

krok 6

PODPISANIE KONTRAKTU!
Gdy wniosek Twój będzie rozpatrzony pozytywnie, zostaniesz powiadomiony i skierowany do Jednostki Wojskowej, w celu zawarcia kontraktu.
Po zawarciu kontraktu Wojskowy Komendant Uzupełnień wręczy Ci kartę powołania wskazującą miejsce i termin stawiennictwa do zawodowej służby wojskowej.

krok 7

ROZPOCZĘCIE ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ!

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!

ZGŁOŚ SIĘ DO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ,
W TERMINIE OKREŚLONYM NA KARCIE POWOŁANIA.