Strona Główna BIP Strona Główna
DOWÓDZTWO
 

 

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
 
 
 
ppłk mgr Marcin Sabadyn 
 
 
 261 353 404

 

 Z-ca KOMENDANTA 
SZEF WYDZIAŁU PLANOWANIA MOBILIZACYJNEGO 
I ADMINISTROWANIA REZERWAMI
 
 
 
 mjr mgr inż. Jan Kozłowski
 
 
  261 353 409

 

  SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI
 
 
 
 cz. p.o. kpt. Zbigniew Rajtak 
 
 
  261 353 064