Strona Główna BIP Strona Główna
DOWÓDZTWO
 
 
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
ppłk mgr Marcin Sabadyn
 261 353 404

 

 Z-ca KOMENDANTA 
SZEF WYDZIAŁU PLANOWANIA MOBILIZACYJNEGO 
I ADMINISTROWANIA REZERWAMI
 mjr mgr inż. Jan Kozłowski
  261 353 409

 

  SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI
 cz.p.o. kpt. Zbigniew Rajtak
  261 353 064