Strona Główna BIP Strona Główna
ePUAP
 

W celu złożenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Konto można założyć na stronie www.epuap.gov.pl

Wymogi dla dokumentów elektronicznych

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

  1. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 3 MB.
  2. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.
  3. Akceptowalne formaty załączników to:
  • .doc, *.docx, *.rtf
  • .xls, *.xlsx
  • .jpg, *.bmp, *.tif, *.gif
  • .pdf
  • .zip

Dostępne formularze pism: