Strona Główna BIP Strona Główna
KONTAKT
 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piękna 3
KOMENDA
Centrala/Informacja: 261-353-440
Komendant: 261-353-404
Zastępca Komendanta: 261-353-409
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych: 262-353-084
Kancelaria: 261-353-502
Referent Administracyjno-Prawny: 261-353-072
Samodzielny Referent: 261-353-073
Starszy Informatyk: 261-353-074
Młodszy Informatyk (administrator ST): 261-353-075
 
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerw
Szef Wydziału: 261-353-409
Oficer: 261-353-095
Specjalista (pracownicze przydziały mobilizacyjne, reklamowani, OC, środki transportowe, świadczenia osobiste i rzeczowe): 261-353-094
Specjalista (przydziały mobilizacyjne, militaryzacja zakładów pracy): 261-353-091
Inspektor (przydziały mobilizacyjne): 261-353-091
Starszy Referent (ewidencja, zaświadczenia, książeczki wojskowe): 261-353-093
 
Wydział Rekrutacji
Szef Wydziału (współpraca z organizacjami pozarządowymi): 261-353-403
Oficer (służba zawodowa): 261-353-064
Specjalista (Narodowe Siły Rezerwowe, terytorialna służba wojskowa): 261-353-062
Inspektor (służba przygotowawcza, kwalifikacja wojskowa): 261-353-065
Starszy Referent (szkolnictwo wojskowe): 261-353-062
 
Rzecznik prasowy: 261-353-409
Pełnomocnik ds. Rekonwersji Kadr: 261-353-093
Inspektor BHP: 261-353-072